Hvorfor trenger du programvare for samtalerapportering?

Av | oktober 7, 2021

Industrialiseringen har gitt en kraftig økning i tertiærsektoren i Storbritannia, som inkluderer bommen i servicesektoren og kundesentre i landet. Bedrifter har begynt å nå ut gjennom sine kundesentre for å kommunisere med kundene sine for salg, salg og kundeservice. Denne veksten har ført til den enorme økningen i antall kontaktsentre som ble opprettet av selskaper, og antallet var 6 200 innen 2017. Den har omtrent 4% yrkesaktive befolkning i Storbritannia.

Det ble deretter viktig for bedrifter å kanalisere og effektivisere prosessene til disse telefonsentrene. Ved hjelp av informasjonsteknologi har en bedrift således begynt å bruke moderne programvare og verktøy som meldingsprogramvare for kundesenter, programvare for styring, sporingsprogramvare og programvare for ytelsesstyring for sine telefonsentre.

Denne programvaren fokuserer hovedsakelig på å bruke dataene for effektiv beslutningstaking. Programvaren var i stand til å gi detaljer om samtaler som ble ivaretatt, uten tilsyn, varighet på samtaler, detaljer om regionale sentre og om mange forskjellige parametere. Dette har hjulpet selskaper og deres CXOer til å ta effektive og effektive beslutninger angående investeringer og utvidelser for deres telefonsentre. Det har hjulpet bedrifter mye med å utarbeide strategier for å berike sine merkeverdier gjennom forbedret salg og kundeservice.

Kundesenterstyringsprogramvaren og sporingsprogramvaren hjalp selskapene med å kontinuerlig overvåke virkningen av strategiene og de implementerte retningslinjene. Denne programvaren har fokusert på å måle produktivitetsparametrene og viktige ytelsesindikatorer (KPI) for å evaluere den positive endringen og forbedringsområder for videre vekst.

Med et slikt teknologisk gjennombrudd har CXO nå presise data om driften av kontaktsentrene sine og utfordringene regionalt, sentralt eller nasjonalt står overfor. Ressurser kan distribueres basert på samtaletrafikken, eller årsakene til misnøye eller uovervåket samtaler er lett kjent. Slik overvåking har økt den generelle nasjonale gjennomsnittlige kundeopplevelsen og produktiviteten i Storbritannia sammenlignet med globale nivåer.

Virksomheter dedikert til slike smarte rapporteringsløsninger og programvare har også komplementert tjenestene sine for å tilby skybasert programvare for å hjelpe kunden med å spore sin daglige virksomhet i tråd med telekommunikasjonsinfrastruktur. Vår programvare og tjenester jobber med robust arkitektur og har levert positive resultater på kort tid.

Våre løsninger er også i samsvar med General Data Protection Regulation (GDPR) og oppdateres kontinuerlig for å oppfylle de nødvendige standardene. Den strenge sikkerhetspolitikken og den ekstremt robuste arkitekturen til programvaren vår har gjort oss i stand til 100% kundetilfredshet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.