Hvorfor trenger bedriften din HR-teknologi?

Av | januar 27, 2022

For de fleste organisasjoner er arbeidskraftkostnadene de dyreste bedriftskostnadene. Å lære hvordan du administrerer de ansattes arbeidstid effektivt kan resultere i reduserte utgifter, økt produktivitet og forretningseffektivitet.

Et økende antall organisasjoner begynner å forstå denne saken tydelig. En indikasjon på denne trenden er en økende interesse for teknologier som tilbyr komplekse forretningsdata, som har ført til en helt ny disiplin – kjent som business intelligence – som er å forme hvordan organisasjoner tar beslutninger, målretter investeringer og sporer fremgang mot mål.

HR-avdelinger blir ofte oversett gjennom denne utviklingen og går glipp av den enorme, potensielle verdien som kommer av å legge til HR-data til denne blandingen.

For å maksimere forretningsfortjenesten, er det avgjørende å sørge for at utviklingen finner sted i personalavdelingene også.

Moderne forretningsteknologi gir en rekke verktøy som lar bedrifter administrere og overvåke driften innen områder som planlegging, budsjettering, prognoser, lagerkontroll, produksjon og forsyningskjedestyring. Men det den ikke klarer, er å administrere og overvåke arbeidsstyrken som utfører disse arbeidsoppgavene og hvor effektivt disse aktivitetene samsvarer med planlagte mål.

Det er der HR-teknologi kommer på plass. Medarbeideradministrasjonsløsninger gir organisasjoner en pakke med verktøy som lar dem planlegge, administrere og overvåke alle aspekter av arbeidsstyrken og dens aktiviteter. I motsetning til enhver annen ressurs som forblir statisk og konstant, kan folk utføre arbeid med ulike hastigheter eller annerledes enn planlagt, ha ulike ferdigheter, evner, kunnskap og erfaring, og ta planlagt og uplanlagt fravær. Å være i stand til å planlegge arbeidsstokken din effektivt, sikrer at du har de riktige ressursene tilgjengelig når og hvor de trengs, samt hjelper deg å unngå overflødig arbeidsstyrke.

Oppsummert muliggjør HR-teknologi ikke bare innsamling og behandling av data, men er også et dataanalyseverktøy som hjelper deg med å oppdage mønstre og trender på arbeidsplassen din. Dette kan føre til å identifisere problemer ledelsen ikke var klar over, løse dem og rapportere om resultater.

Kom i gang nå!

Ansattes styringssystemer muliggjør større kostnadskontroll, forbedrer produktivitet og effektivitet og bygger bro mellom planlegging og gjennomføring av forretningsaktiviteter. De kan også integreres med andre planleggings- og kostnadsapplikasjoner, inkludert økonomi-, lønns- og personalapplikasjoner. Dette alternativet lar bedriftslederne se et større bilde av organisasjonens ytelse, spare flere kostnader ved å kutte ned administrasjonstiden og få et forsprang på konkurrentene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.