Hvordan vise støtte for autisme

Av | oktober 14, 2021

Dr Fuentes, en ledende autismeforsker, har publisert en sjekkliste for å styrke enkeltpersoner som lever på spekteret, samt for å utdanne mennesker som har jobbet med mennesker med autisme. Sjekklisten er basert på bevis og har tittelen ‘How to support me’.

Dr Fuentes sier: «Vi ser en radikal utvikling i våre nasjoner når det gjelder utvikling av tjenester til mennesker med ASD.» Han fortsatte: «Vi anser dem som fullverdige borgere, som trenger personlig støtte i lokalsamfunnet. Vi må ta hensyn til deres håp og drømmer når de planlegger fremtiden, slik at de og deres juridiske representanter kan ta beslutninger. Og nytte dem. strebe etter selvbestemmelse, tilfredsstillende forhold og fullstendig inkludering i deres jakt på livskvalitet. «

I tillegg til å jobbe tett med styret i Gipuzkoa Autism Society i Spania, der Fuentes fungerer som forskningskonsulent, tok han hjelp av unge voksne som lever med autisme for å gi tilbakemelding på tidlige utgaver av dokumentet.

Disse standardene bidrar til å styrke pasienter med autisme og deres familier:

1. Husk at individet ikke er ‘autistisk’. De er i utgangspunktet og alltid et individ, en student, et barn; og de har autisme. Ikke forvirre personen og tilstanden. Venner og familie bør aldri bruke begrepet negativt eller sårende. Alle barn fortjener å bli respektert.

2. Barn med autisme er ikke det samme som andre med autisme. Gjør en innsats for å bli kjent med hver person som individ. Prøv å forstå deres styrker, svakheter og personlighet. Spør dem – og deres venner og familie, hvis de ikke kan svare – om deres håp og drømmer.

3. Autismepasienter trenger tjenester. Tjenester bør starte tidlig. Diagnosen er – eller bør være – en kilde til folkehelse i alle land i verden. Det er verktøy for å overvåke dette. Disse verktøyene kan brukes i sammenheng med screening for andre funksjonshemninger. En tidlig start vil forandre liv! Omtrent en fjerdedel av søsknene til de med autisme har utviklingsproblemer.

4. Barn med autisme bør inkluderes i helsevesenet. Helsesystemet kan skape tilgang til pasienter med spektrumforstyrrelsen ved å redusere ventetiden og hjelpe pasientene til å forstå hva som kommer til å skje. Kontorer kan hjelpe ved å bruke lettleste materialer, bilder og avansert teknologi for å forklare prosedyrer. Det kan også hjelpe andre pasienter.

5. Lærere og skoler bør ikke skille barn med autisme. De hører sammen med andre barn. Isolasjon for spesialbehandling er kanskje ikke nyttig. Barn med autisme kan, og bør, plasseres i tradisjonelle skoler og vanlige lokalsamfunn, med spesiell støtte på disse stedene. Hvert barn har noe å lære andre barn.

6. Barn med autisme bør om mulig planlegge for fremtiden og overgangene. Barn med autisme tilhører familien. Om nødvendig kan familie og venner snakke på vegne av de med autisme. Offentlige etater bør ikke prøve å erstatte familien. Familier ofrer for å oppdra barn med autisme og fortjener anerkjennelse for sitt harde arbeid.

7. Bevisbaserte tjenester bør gis til personer med autismespekterforstyrrelse. Disse tjenestene er ofte vanskeligere og tidkrevende, men de er nyttige for kognitive og sosiale ferdigheter. Medisin er ikke en erstatning for utdanning og sosiale tjenester. Nye medisinske behandlinger kan være nyttige, men du bør vurdere dem med en viss forsiktighet. Fortsett å forske, få barn med autisme involvert og sørg for at rettighetene deres er beskyttet slik at de kan hjelpe andre.

8. Hold mennesker med autisme aktive i samfunnet. Involver de på autismespekteret i yrkesopplæringen, slik at de kan si noe. Tjenester som utføres i voksen alder bør styres av besluttsomhet, personlige forhold og aktiviteter i samfunnsarrangementer. Samfunnet må gjøre en innsats for å tilpasse miljøet for å dekke behovene. Det vil bidra til å gjøre samfunnet vårt bedre.

9. De på autismespekteret står overfor diskriminering og respektløshet av mange årsaker, inkludert frykt og uvitenhet. Mange mennesker med autisme lever i fattigdom og har større risiko for vold og overgrep. Det må være flere fellesskapssystemer for å hjelpe de utsatte, inkludert innvandrere på spekteret.

10. Hvert barn og person spiller en rolle i verden. Familier som arbeider med autisme ønsker å være involvert i politikkutvikling og evaluering. De har mottoet: ‘Ingenting om meg, uten meg’, bør lede ledere når de tar beslutninger om behandling og overnatting.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.