Hvordan lese CRT-rørets delenummer

Av | april 25, 2022

Alle bilderør, enten monokrome eller fargetyper, identifiseres med en spesifikk kode som består av tall og bokstaver. Kodene er forskjellige fra hverandre fordi forskjellige rør har forskjellige egenskaper.

For eksempel kan et bestemt fargebilderør for monitor ha betegnelsen M34AFA63X03 som kan deles opp i 6 deler: M / 34 / AFA / 63 / X / 03

Del 1: Søknad

Dataskjermrør starter med bokstaven «M», mens for et TV-bilderør begynner det med «A».

Del 2: Skjermdiagonalmål i centimeter (cm)

«34» betyr at det diagonale visningsmålet er minimum 34 cm, som refererer til 14 «rør, 36 cm er 15», 41 cm er 17 «og så videre.

Del 3: Familiekode

De tre bokstavene «AFA» betegner en familie av rør som har lignende fysiske og elektriske egenskaper. Disse bokstavene er tildelt alfabetisk som begynner med «AAA», etterfulgt av «AAB», «AAC» osv.

Del 4: Familienummer

Tallet 63 viser et spesifikt rør innenfor familiekoden. Et annet nummer tildeles rør i samme familie som har forskjellige halsdiametre, for eksempel vil et enkelt siffer være et monokromt rør, men dette tosifrede tallet viser at det er farge.

Del 5: Fosfortype

Det femte symbolet gir fosforbetegnelsen. Bokstaven X tilsvarer her P22 for fargebilderør. Fargemonitorrør kan ha en hvilken som helst annen enkeltbokstav (unntatt I, O eller W) for å angi annen fosfortype for ulike bruksområder. For monokrome bilder er fosforsymbolet WW, tilsvarende P4. Monokrome monitorrør kan også bruke WW eller en annen kombinasjon av to bokstaver (unntatt I og O).

Del 6: Integrerte nakkekomponenter

Det sjette symbolet er kun tildelt for rør som har integrerte halskomponenter, for eksempel avbøyningsåket. Spesifikasjonene gjelder kun for en bestemt rørprodusent. Det primære hensynet her er viklingsinduktans. Åkspolene har forskjellig følsomhet dvs. avbøyning per Amp i både horisontal og vertikal.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.